hr en deit sl

Sjedište: Vinkuran, Štrped 13, 52203 Medulin, Hrvatska

Poslovnica: Premantura, brig 35, 52203 Medulin, Hrvatska

Telefon: 00385 98 656 296

Telefaks: 00385 52 522 950

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe turistička
agencija u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:
Ministarstvo turizma
Samostalni sektor turističke inspekcije
Trg Republike Hrvatske 8 / I
10 000 Zagreb

 

UVJETI POSLOVANJA


Na ovoj stranici naći ćete naše uvjete poslovanja vezane za rezervaciju
privatnog smještaja. Ukoliko ne nalazite odgovore na vaša pitanja
- kontaktirajte nas putem e-maila ili telefonski.

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem (e-mail),
pismeno ili osobno u poslovnici agencije.

Prilikom potvrde rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete
pružanja usluge smještaja. Drugim riječima sve što je navedeno
u ovim Općim uvjetima postaje
pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE
Temeljem čl.6 St.1 toč.3, Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvou odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našoj poslovnici pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pismeno potvrditi primitak prigovora.
Prigovor možete dostaviti i poštom u pisanom obliku na adresu sjedišta:
Štrped 13, Vinkuran, 52203 Medulin, Hrvatska
ili mailom na info@premantura.hr
Uz prigovor molimo da dostavite vaše ime i prezime i adresu kako bismo vam u roku od najkasnije 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vaš prigovor, te tako utjecati na poboljšanje kvalitete naše usluge i vaše zadovoljstvo.

Opći uvjeti i pravila poslovanja

Turistička agencija MIP d.o.o. (u daljnjem tekstu: Turistička agencija), pruža usluge smještajau ime vlasnika i za njegov račun i prodaje izleta kao posrednik.

Voditelj poslovnice: Pavle Uravić, direktor

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJAPRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Temeljem čl. 6 St.1 toč. 3, Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN 130/17 )

obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazatiprigovorom u pisanoj formi u našoj poslovnici pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditiprimitak prigovora.

Prigovor također možete dostaviti poštomu pisanom obliku na adresu sjedišta: MIP d.o.o., Štrped 13, Vinkuran, 52203 Medulin ilie-mailomna info@premantura.hr

Uz prigovor molimo da dostavite vaše ime i prezime i adresu kako bismo Vam u roku najkasnije 15 dana mogli uputiti pismeni odgovor na vaš prigovor, te tako utjecati na poboljšanjekvalitete naše i usluge i vaše zadovoljstvo.

Nadležno tijelo za službeno nadgledanje djelatnosti turističkih agencija i pružanje usluga u turizmu:

Ministarstvo turizma

Nezavisni sektor inspekcije turizma

Trg Republike Hrvatske 8 / I

10 000 Zagreb

 1. PONUDA

Turistička agencija MIP d.o.o. (u daljnjem tekstu Turistička agencija) se obvezuje pružati gostima (posjetiteljima) smještajne usluge u skladu s objavljenim informacijama, opisom i cijenama, sukladno potvrđenoj rezervaciji. Ova se obveza ne primjenjuje u slučajevima izuzetnih okolnosti (više sile kao što su prirodne katastrofe, smrti ili bolesti pružatelja usluga, rat, nestašice, štrajkovi i slično).

Uplatom avansa (predujma) ili cijelokupnog iznosa za rezervaciju jedne ili više smještajnih jedinica koje nudi Turistička agencija, gost uspostavlja pravni odnos s Agencijom, potvrđujući time prihvaćanje općih uvjeta koji su mu predani u toj prigodi ili objavljeni na internetskim stranicama Turističke agencije. Svi uvjeti i odredbe navedene u ponudi čine zakonsku obvezu gostu i Turističkoj agenciji.

 1. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Upiti za smještaj se šalju elektronskim putem ili vrše osobno u agenciji. Rezerviranje privatnog smještaja je moguće samo plaćanjem iznosa avansa - predujma, a ostatak ukupnog iznosa gost plaća izravno agenciji na dan dolaska.

Po primitku upita za određeni smještaj, Agencija šalje gostu na e-mail adresu odgovarajuću ponudu sa cijenom. Nakon što gost potvrdi da prihvaća primlju ponudu,gostu se šalje potvrda o rezervaciji, na temelju koje je on dužan uplatiti predujam (bankovni prijenos). Na osnovu predujma gost će dobiti potvrdu / voucher rezervacije koji sadrži sve potrebne podatke o rezerviranom smještaju. Prilikom rezervacije obveza je gosta da dostavi sve potrebne podatke i dokumente koji se traže za rezervaciju.

Akontacija

Avansno plaćanje je obveza koja bi se trebala izvršiti, ako nije drugačije navedeno, odmah nakon primitka rezervacije. U protivnom, smatrat će se da je rezervacija otkazana. U slučaju izvršenja predujma treba navesti ime osobe za koju je rezervacija izvršena, ime odgovarajućeg smještajnog objekta i eventualno datum izvršenja usluge.

Iznos koji se plaća unaprijed iznosi 20-30% od ukupnog iznosa, ovisno o odabranoj smještajnoj jedinici, dužini boravka i vremenu pružanja usluge.

Plaćanje preostalog iznosa

Preostali iznos se plaća po dolasku, u našem uredu u Premanturi, u gotovini.

 1. CIJENE SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu cijenu usluge navedenu u smještajnoj jedinici u rezervaciji.

Dodatne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu smještajne jedinice. Dodatna usluga neće biti dostupna, osim ako nije unaprijed navedena prilikom rezervacije. Takve dodatne usluge plaćajuse prema cjeniku turističke agencije.

Cijene za smještajne jedinice izražene su u kunama i / ili eurima. Sve cijene primjenjuju se na boravak duži od tri noćenja. Za boravak kraći od četiri noćenja, cijena će se povećati za 30%, osimako se drugačije ne dogovore u određenoj ponudi na temelju zahtjeva gosta.

Ako je davatelj usluga promijenio cijenu određene smještajne jedinice prije uplate predujma, Turistička agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta i poslati novu ponudu s izmijenjenim cijenama. Što se tiče gostiju s već uplaćenim predujmom, Turistička agencija jamči da će preostali iznos biti u skladu s ponudom koja služi kao osnova za rezervaciju.

Ukoliko dođe veći broj osoba od onog navedenog u voucheru / potvrdi rezervacije, Turistička agencija ima pravo odbiti pružiti smještaj takvim nenajavljenim gostima ili ih sve primiti, pod uvjetom da je izvršena dodatna uplata a smještaj je registriran za veći broj osoba nego što je prvotno navedeno u rezervaciji.

 1. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost plaća boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Iznos boravišne pristojbe izražen je na kalkulaciji za rezervaciju, ponudi.

Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 2,00 do 8,00 Kn po osobi na dan za odrasle osobe, ovisno o sezoni i kategoriji turističkog mjesta. Osobe starosti od 12. do 18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Kao dob odnosno starost uzima se u obzir dob / godine u periodu korištenja usluga smještaja.

U nekim smještajnim objektima naplaćuje se dodatno i prijava / odjava kao i početno / završno cišćenje i osiguranje.

Agencija se obvezuje kod slanja ponude posebno naznačiti i cijene usluga boravišne i ekološke pristojbe prijave te ostalih usluga i osiguranja ukoliko ih navedeni objekt naplaćuje.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

U ponudi su sljedeće smještajne jedinice: sobe i apartmani u kućanstvima (privatni smještaj), hoteli, vile, seoski turizam i turistički kompleksi. Ti su objekti kategorizirani u skladu s službenom kategorizacijom Ministarstva turizma Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela, te nakon pregleda smještajnih kapaciteta službenih osoba Turističke agencije.

Standardi smještaja i drugih usluga su različiti, ovisno o turističkim destinacijama i zemljama, i ne podnose nikakve usporedbe.

Gostima su na raspolaganju usluge smještaja od 14.00 h na dan dolaska. Međutim, ako neka smještajna jedinica bude dostupna ranije, gosta će o tome obavijestiti Turistička agencija ili davatelj usluga na licu mjesta. Ako nije drugačije dogovoreno s turističkom agencijom i / ili davateljem usluga, gosti su dužni napustiti smještajnu jedinicu do 10.00 sati na dan odlaska.

Što se tiče pružanja usluge smještaja u domaćinstava (privatnim smještajnim kapacitetima), ukoliko gostu nije moguće doći na vrijeme, do 20.00 sati, dužan je o tome obavijestiti Turističku Agenciju ili neposredno smještajni objekt, najkasnije do 18,00 h. U protivnom, Agencija / smještajniobjekt nije obvezan čekati gosta. Ključevi odgovarajućih smještajnih jedinica dostupne su u objekt za smještaj ili u poslovnici Turističke agencije.

 

 1. PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ

 

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti u pisanom obliku (e-mailom ili običnom poštom) ili osobno u Turističkoj agenciji najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Pod promjenom se podrazumijeva promjena broja koristitelja usluge ili datum na koji će se usluga početi koristiti i / ili prekinuti. Prva takva promjena, ako je to moguće, bit će besplatna. Svaka naknadna promjena podliježe naplati u iznosu od 20 EUR po promjeni, u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju poslovnih banaka Turističke agencije.

Ukoliko gost ili gosti otkazuju potvrđenu rezervaciju zbog nemogućnosti da izvrše promjene rezervacije, datum kada je Turistička agencija zaprimila obavijest o otkazu, poslužit će kao osnova za izračun naknade otkazivanja, kako slijedi:

do 30 dana prije datuma dolaska, 0% uplaćenog iznosa

od 29 do 22 dana prije datuma dolaska, naplaćuje se 30% plaćenog iznosa

od 21 do 15 dana prije datuma dolaska, naplaćuje se 60% plaćenog iznosa

od 14 do 8 dana prije datuma dolaska, naplaćuje se 80% plaćenog iznosa

7 ili manje dana prije datuma dolaska, naplaćuje se 100% uplaćenog iznosa

Ako gost nakon otkaza rezervacije pronađe novog korisnika za istu rezervaciju (do broja osoba potvrđenog rezervacijom, i po cijeni smještaja naznačenog u ponudi), agencija ce zaračunati samostvarne troškove nastale zamjenom. Ukoliko gost već boravi u objektu i želi skratiti rezervirani boravak (otići prije rezerviranog datuma odlaska, odnosno prije datuma do kojega je učinjenarezervacija), povrat novca odnosno umanjenje računa odnosno neplaćanje cjelokupnogrezerviranog perioda moguće je samo uz suglasnost davaoca usluge i agencije. Molimo zarazumijevanje: na Vaš zahtjev, prihvatom ponude od strane gosta blokirali smo u potvrđenom periodu daljnju prodaju. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje platiti cjelokupni rezervirani period iusluge i suglasan je s obvezom plaćanja od strane agencije davaocu usluga cjelokupnog periodarezervacije smještaja sukladno ponudi.

Iznimke: skraćivanje trajanja rezerviranog boravka tijekom boravka moguće bez naknade samo u slučaju više sile (osim navedenog u članku 1. i ozbiljnija bolest gosta koja podrazumijeva hitanpovratak u mjesto boravka, smrtni slučaj u užoj obitelji i sl. što je gost dužan dokumentirati odgovarajućim dokumentom ili potvrdom) / pod višom silom ne ubraja se skraćivanje boravka zbogposlovnih razloga osim slučajeva reguliranih člankom 1. u mjestu stanovanja gosta što je gost dužan dokumentirati. Opravdanim skraćivanjem boravka smatra se i slučaj opravdanih reklamacija / znatnog odstupanja od ponuđenog koje nije moguće rješiti u razumnom roku na licu mjesta - gost se obvezuje u dobroj mjeri surađivati sa davaocem usluga ili agencijom u otklanjanju eventualnih zamjerki / agencija ne odgovara za eventualnu sezonsku buku u blizini smještajnog objekta ili događaje u okolici ili destinaciji na koje ne može utjecati, a koji ne potpadaju pod kategoriju više sile ili elementarne nepogode.

Ukoliko gost otkaže rezervaciju na vrijeme, sukladno gore navedenim rokovima, agencija mu se obvezuje u najkraćem roku (5 radnih dana) vratiti uplaćena sredstva na broj računa koji gost navede, umanjeno za bankovne troškove transfera i troškove storna u visini / protuvrijednosti 15,00EUR, osim u slučaju više sile i iznimaka gore navedenim što je gost dužan dokumentirati - tada se iznos vraćenih sredstava umanjuje samo za bankovne troškove.

 

 1. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE ZA PROMJENU I OTKAZ

 

Turistička agencija zadržava pravo izmjene ili otkazivanja rezervacije u slučaju više sile (iznimne okolnosti) kao što su nestašice, rat, terorističke aktivnosti, sanitarni i slični problem u smještajnom objektu, prirodne katastrofe, intervencije nadležnih tijela, bolesti ili smrti davatelja usluga.Međutim, jednom potvrđena rezervacija ne može se promijeniti ako prethodna obavijest nije poslana gostu. U takvom slučaju gostu je moguće ponuditi kao zamjenu samo smještajni objekt iste ili više kategorije i to po cijeni potvrđenoj u rezervaciji.

Ako adekvatna zamjena rezerviranog smještaja nije moguća, Turistička agencija zadržava pravo otkaza, obavještavajući ga najmanje 7 dana unaprijed i dajući mu jamstvo da će uplaćeni iznos biti potpuno nadoknađen.

 

 1. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

 

Dužnost agencije je brinuti se, u dobroj namjeri, o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršavasve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

Turistička agencija ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakvih promjena i neuspjeha realizacije / pružanja usluge - nastalih kao posljedica slučajeva više sile (članak 7. Općih uvjeta), gdje, prema važećim propisima i međunarodnim konvencijama, nema odgovornosti Turističke agencije.

 

 1. OBVEZE GOSTA

 

Gost je dužan:

- imati valjane turističke dokumente

sve troškove nastale kao posljedica izgubljenih ili ukradenih dokumenata tijekom putovanja plaća gost

- da se pridržavaju carinskih i deviznih propisa u zemlji ili inozemstvu

- imati jedan od dokumenata potrebnih za registraciju, dostupan prilikom dolaska u mjesto odredišta

- da se pri uplati završne uplate dobije potvrda o kupcu / potvrdi rezervacije, koja sadrži sve potrebne podatke kao broj osoba, vrijeme zadržavanja i vrstu usluge, uručene dobavljaču usluga po dolasku u smještajni objekt.

- pridržavati se kodeksa ponašanja u objektu za iznajmljivanje i u dobroj namjeri surađivati s dobavljačem usluga

U slučaju da gost ne udovolji tim zahtjevima, svi troškovi i štete koje mogu nastati zbog njegove neusklađenosti snosi ga bez ikakve odgovornosti koju je preuzela Turistička agencija.

 

 1. PRTLJAGA

 

Turistička agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu oštećenu, uništenu ili ukradenuprtljagu, niti za prtljagu i / ili vrijedne predmete ukradene u objektu za smještaj. Svi slučajevi koji se odnose na oštećenu, uništenu ili ukradenu prtljagu prijavljuju se vlasniku smještaja i lokalnoj policijskoj postaji, ako je to potrebno.

 

 1. PUTNO OSIGURANJE

 

Ne postoji osiguranje od rizika od putovanja ili boravka u objektu za smještaj, uključeno u uslugu koju produžava Agencija. Gost se savjetuje da se za putno osiguranje pobrine u vlastitom aranžmanu.

 

 1. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 

Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju osobno u poslovnici Agencije, e-mailom na info@premantura.hr ili telefonski na broj +385 (0)98 656 296.

Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav putnik ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozibili opravdani ili ne. Također ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijamakoje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na info@premantura.hr ili poštom na adresu sjedišta. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u rokuod 8 dana nakon završetka rezervacije.

Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbekojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

 

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije (ime, prezime, adresa, e mail adresa i sl.) neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne svrhe ( kao potvrda vlasniku rezervirane smještajne jedinice ). Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e.mail adresu) za slanje ponudenakon zaprimljenog upita od strane samog gosta. Agencija se obvezuje, na zahtjev gosta odmah ukloniti njegove podatke iz svih evidencija, osim onih koje su zakonska obveza Agencije.

 

 1. SUDSKA NADLEŽNOST

 

Ukoliko gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju utvrduje se nadležnost suda u Puli. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Podrazumijeva se da je gost, prilikom plaćanja rezervacije, u potpunosti upoznat s općim uvjetima poslovanja te da ih u potpunosti prihvaća. Stoga, sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje zakonska obveza gostu i Turističkoj agenciji.

Turistička agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Međutim, takva izmjena nema utjecaja na rezervacije koje su već ostvarene i plaćene.